Przejdź do treści

Skorzystaj z wyszukiwarki

Łatwiej znajdziesz interesujące Cię eksponaty

Szukaj w naszych zbiorach:

Zamów digitalizacje swoich zbiorów

Wypełnij formularz wskazując sposób kontaktu (telefon, poczta elektroniczna), a pracownik Działu Digitalizacji skontaktuje się z tobą, w celu określenia możliwości nawiązania współpracy.

Usługa ma na celu udostępnienie za pośrednictwem Cyfrowego Muzeum Ziemi Białobrzeskich prywatnych zbiorów mieszkańców Białobrzegów i okolic, obrazujących powiat Białobrzeski (miejsca, wydarzenia, życie codzienne, osoby). Udostępnione zbiory do digitalizacji zostaną zwrócone właścicielom po wykonaniu fotografii cyfrowych. Pliki zostaną umieszczone na portalu www.muzuembialobrzegi.pl zgodnie ze wskazaną przez właściciela opcją udostępnienia.

Napisz do nas

  O projekcie

  Mazowsze południowe, to według potocznej opinii, kraina nieciekawa i monotonna, składająca się głównie z lasków i piasków. Tu jednak nad krętą i nieuregulowaną Pilicą, w krainie sadów owocowych i lasów sosnowo-dębowych, możemy znaleźć wiele atrakcji. W projekcie posługujemy się terminem „Ziemia Białobrzeska”. Pod tym mianem rozumiemy teren obecnego Powiatu Białobrzeskiego i chcemy udostępniać informacje o nielicznych zachowanych zabytkach i pamiątkach z tego terenu. Przez cały okres historii Ziemia Białobrzeska leżała na pograniczu Mazowsza i Małopolski, przynależąc w różnych okresach do jednej lub drugiej krainy państwa polskiego. Także dwukrotnie w dziejach omawianego terenu, rzeka Pilica stanowiła granicę międzypaństwową. Naszą „małą ojczyznę” omijały wielkie wydarzenia historyczne, lecz przodkowie pracowali i działali na miarę swoich możliwości. Byli wśród nich również tacy, którzy wnieśli wkład w zmiany zachodzące w kraju, lub chociażby tylko w dobro społeczności lokalnej wśród której mieszkali.

  Potrzeba uporządkowania i udostępnienia wiedzy historycznej o tym regionie jest głównym zadaniem projektu „Odkrywaj dziedzictwo Ziemi Białobrzeskiej”. Tworzone w ramach projektu Cyfrowe Muzeum Ziemi Białobrzeskiej będzie początkiem udostępniania rozproszonych pamiątek naszego regionu. W ramach edukacji opracowane zostaną cztery trasy spacerowe po mieście, po których oprowadzać będą wolontariusze. We wrześniu przeprowadzona zostanie gra terenowa oraz Marsz na Orientację szlakiem historii w związku z nadaniem praw miejskich Białobrzegom. Pamiątki historii można będzie oglądać podczas wystawy w Białobrzeskim Centrum Kultury Białe Brzegi w miesiącu październiku. W realizację projektu zaangażowani są regionaliści, pasjonaci lokalnej historii, społecznicy, wolontariusze i członkowie Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego.

  Projekt pt. „Odkrywaj dziedzictwo Ziemi Białobrzeskiej” dofinansowano w kwocie 55 700,00 zł ze środków budżetu państwa-Program WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA 2022 Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Całkowita wartość projektu wynosi 61 200 zł.
  Projekt realizowany jest przez Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne. Partnerami w realizacji zadania są: Miasto i Gmina Białobrzegi oraz Białobrzeskie Centrum Kultury Białe Brzegi.

  Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa. Nazwa zadania: ODKRYWAJ DZIEDZICTWO ZIEMI BIAŁOBRZESKIEJ
  DOFINANSOWANIE 55 700 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ 61 200 zł

  Skip to content