Przejdź do treści
Strona główna » O projekcie

O projekcie

Mazowsze południowe, to według potocznej opinii, kraina nieciekawa i monotonna, składająca się głównie z lasków i piasków. Tu jednak nad krętą i nieuregulowaną Pilicą, w krainie sadów owocowych i lasów sosnowo-dębowych, możemy znaleźć wiele atrakcji. W projekcie posługujemy się terminem „Ziemia Białobrzeska”. Pod tym mianem rozumiemy teren obecnego Powiatu Białobrzeskiego i chcemy udostępniać informacje o nielicznych zachowanych zabytkach i pamiątkach z tego terenu. Przez cały okres historii Ziemia Białobrzeska leżała na pograniczu Mazowsza i Małopolski, przynależąc w różnych okresach do jednej lub drugiej krainy państwa polskiego. Także dwukrotnie w dziejach omawianego terenu, rzeka Pilica stanowiła granicę międzypaństwową. Naszą „małą ojczyznę” omijały wielkie wydarzenia historyczne, lecz przodkowie pracowali i działali na miarę swoich możliwości. Byli wśród nich również tacy, którzy wnieśli wkład w zmiany zachodzące w kraju, lub chociażby tylko w dobro społeczności lokalnej wśród której mieszkali.

Potrzeba uporządkowania i udostępnienia wiedzy historycznej o tym regionie jest głównym zadaniem projektu „Odkrywaj dziedzictwo Ziemi Białobrzeskiej”. Tworzone w ramach projektu Cyfrowe Muzeum Ziemi Białobrzeskiej będzie początkiem udostępniania rozproszonych pamiątek naszego regionu. W ramach edukacji opracowane zostaną cztery trasy spacerowe po mieście, po których oprowadzać będą wolontariusze. We wrześniu przeprowadzona zostanie gra terenowa oraz Marsz na Orientację szlakiem historii w związku z nadaniem praw miejskich Białobrzegom. Pamiątki historii można będzie oglądać podczas wystawy w Białobrzeskim Centrum Kultury Białe Brzegi w miesiącu październiku. W realizację projektu zaangażowani są regionaliści, pasjonaci lokalnej historii, społecznicy, wolontariusze i członkowie Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Projekt pt. „Odkrywaj dziedzictwo Ziemi Białobrzeskiej” dofinansowano w kwocie 55 700,00 zł ze środków budżetu państwa-Program WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA 2022 Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Całkowita wartość projektu wynosi 61 200 zł.
Projekt realizowany jest przez Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne. Partnerami w realizacji zadania są: Miasto i Gmina Białobrzegi oraz Białobrzeskie Centrum Kultury Białe Brzegi.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa. Nazwa zadania: ODKRYWAJ DZIEDZICTWO ZIEMI BIAŁOBRZESKIEJ
DOFINANSOWANIE 55 700 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 61 200 zł

Skip to content