Przejdź do treści
Strona główna » Rudolf Ludwik Bautsch

Rudolf Ludwik Bautsch

Rudolf Ludwik Bautsch

W 1875 roku aptekę w Białobrzegach kupuje Rudolf Józef Bautsch. Józef Bautsch osiada w Białobrzegach na stałe. Jego żoną zostaje Stanisława z Błażewiczów. 27 kwietnia 1885 roku małżonkom Bautsch rodzi się syn, któremu zostają nadane dwa Imiona; Rudolf, Ludwik. Szkołę początkową Rudolf kończy w Białobrzegach. Następnych kilka lat jego życia wypełnia nauka i służba w wojsku carskim. 1 czerwca 1913r. kończy studia na Uniwersytecie Warszawskim otrzymując stopień magistra farmacji. W tym samym roku Rudolf Bautsch wraca do Białobrzegów, gdzie przejmuje od ojca zarząd apteką. W 1919 r. Rudolf Ludwik Bautsch wstępuje w związek małżeński z Ireną Wandą z domu Szejna. W dwa lata, później przychodzi na świat jedyna Ich córka – Krystyna, Julia. Jednocześnie od chwili powrotu, Rudolf bardzo czynnie włącza się w życie publiczne blałobrzeżan. Działalność swoją na rzecz społeczności lokalnej zaczyna w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej im. Stefczyka. Już jako prezes OSP doprowadza do wybudowania w 1927 roku Domu Towarzystwa Straży Ochotniczej Pożarnej w Białobrzegach.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918r., mimo swojej pracy zawodowej w aptece, podejmuje obowiązki inspektora szkolnego, jest inicjatorem założenia biblioteki gminnej, której księgozbiór często wzbogacał własnymi darami. Działa w kołach Polskiego Czerwonego Krzyża, Ligi Morskiej i Kolonialnej, Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, a także czynnie współpracuje z teatrem amatorskim w Białobrzegach. W okresie II wojny światowej, mimo że nie jest członkiem, czynnie współpracuje z Armią Krajową. Wielokrotnie przekazuje dla AK fundusze oraz lekarstwa. Przez cały okres wojny przechowuje sztandar białobrzeskiej OSP, który po wojnie przekazuje do kościoła. Po utworzeniu powiatu białobrzeskiego część swego placu ofiaruje pod budowę bloków mieszkalnych. W 1951 roku apteka Rudolfa Bautscha zostaje upaństwowiona. On sam jeszcze przez trzy lata kieruje pracą do niedawna swojej apteki. Zmarł 24 września 1959 roku; pochowany w rodzinnym grobowcu w Białobrzegach. Pamięć o Rudolfie Ludwiku Bautschu, aptekarzu – społeczniku trwa nadal i stanowi przykład godny naśladowania dla następnych pokoleń mieszkańców Białobrzegów.

Autor tekstu Ireneusz Rzeczkowski

Skip to content